Cartera de Serveis

Alta resolució, també en urgències.

  • Atenció a les urgències mèdiques, quirúrgiques i traumatològiques bàsiques
  • Serveis de suport al diagnòstic: diagnòstic per la imatge i laboratori

El CUAP del Centre Integral de Salut Cotxeres ofereix atenció a  les urgències de mitja i baixa complexitat de medicina general, pediatria i traumatologia.

Aquesta atenció és a càrrec de metges generals experts en atenció a les urgències (no hi ha pediatres). Si es considera necessària l'atenció directa per un especialista es derivarà a l'hospital de referència.  

Porteu sempre a sobre la Targeta Sanitària !!

Si no us podeu desplaçar, truqueu al 061 

Eines personals