Horaris d'infermeria

Matí, de 08.00 a 15.00 hores

 dilluns i dimecres

 dimarts i dijous

Sra. M. Visitación Perdiguero Fabré   
Sra. M. José Molina Pérez
Sra. Natàlia González Martín
Sra. Lucía Salvans Moyano

Sra. Laura García Quero                     
Sra. Eva Moreno Huerga
Sra. Isabel Mulero Rimbau
Sra. Míriam Cilveti Portillo

Tarda, de 14.00 a 20.00 hores

 dilluns i dimecres 

 dimarts i dijous

Sra. Laura García Quero                     
Sra. Isabel Mulero Rimbau
Sra. Eva Moreno Huerga
Sra. Míriam Cilveti Portillo

Sra. M. Visitación Perdiguero Fabré
Sra. M. José Molina Pérez
Sra. Natàlia González Martín
Sra. Lucía Salvans Moyano

Divendres torns matí / tarda rotatius cada quatre setmanes

 

INFERMERES DE PEDIATRIA

 Matí, de 08.00 a 15.00 hores

 dilluns i divendres

 dimarts, dimecres i dijous

Sra. Marta Comerma Cotrina               

Sra. Cristina Jaume Albacar

Tarda, de 14.00 a 20.00 hores

 dilluns i divendres

 dimarts, dimecres i dijous

Sra. Cristina Jaume Albacar                

Sra. Marta Comerma Cotrina

 

Eines personals