Cartera de serveis

Atenció primària, al centre i a domicili

  • Medicina de Família i Comunitària
  • Pediatria i puericultura
  • Infiltracions
  • Crioteràpia
  • Infermeria
  • MAPA (Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial), també conegut com holter de tensió arterial
  • Odontologia
  •  Podologia
  • Treball social
  • Atenció a l’usuari

 

La pràctica totalitat dels serveis d’atenció a la salut es donen tant al centre com, si s’escau, a domicili, en règim de consulta programada, visita espontània i visita urgent.

El Centre d’Atenció Primària del CIS Cotxeres compta amb el suport d’un servei de diagnòstic per la imatge en el mateix complex, que contribueix a donar a aquest centre un alt nivell de resolució i a evitar desplaçaments dels usuaris. 

 
Vegeu la cartera de serveis del sistema públic de salut, detallada.

Eines personals