Àrea de Suport al diagnòstic

Àrea de Suport al diagnòstic

Està integrada pel servei de diagnosi per la imatge i el laboratori, apropa els mitjans diagnòstics a l'atenció primària, especialitzada i sociosanitària del CIS Cotxeres, reduint els temps de demora en el diagnòstic.

L'àrea polivalent de diagnòstic per la imatge dóna resposta a les necessitats de radiologia convencional i estudis ecogràfics per tots els usuaris del CIS Cotxeres, incloent tant la població assignada al CAP com tota l'àrea territorial d'influència del CUAP (200.000 ciutadans, aproximadament) i els pacients del centre sociosanitari del CIS COtxeres.

Els serveis diagnòstics disponibles són radiologia convencional, ecografia i ortopantomografies.

Eines personals