Altres serveis

Integració de serveis

Per ser autènticament Integral, el CIS Cotxeres acull alguns dels serveis de més demanda per part dels usuaris  i els fa el màxim d'eficients possible.

La incorporació de mitjans diagnòstics propis i la presència dels serveis de salut mental del barri en el mateix edifici refermen aquest caràcter integral del centre.

Eines personals