Tots els serveis

Servei

Ubicació

Centre d'Urgències d'Atenció Primària

P Baixa

Servei de diagnòstic per la imatge

P Baixa

Laboratori

P Baixa

Atenció a l'Usuari

P Baixa – P1

Centre de Salut Mental d'Adults

P Baixa

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

P Baixa

Centre d'Atenció Primària

P 1

Programació de visites

P 1

Extraccions

P 1

Odontologia

P 1

Pediatria

P 1

Servei de Rehabilitació

P 1

Podologia

P 1

Treball Social

P 1

Crioterapia

P 1

Tècniques d’Infermeria

P 1

Servei de perruqueria del Centre Sociosanitari

P 2

 Rehabilitació Sociosanitari

P 2 P 3

Centre Sociosanitari

P 2 - P 3 - P 4

Hospital de Dia

P 4

Administració

P 4

Eines personals