Voluntats anticipades

 La declaració de voluntats anticipades és un document en què s'explica com es vol que sigui la pròpia mort, que es pot redactar fins i tot quan no es pateix cap malaltia.

El document de voluntats anticipades es pot tramitar:

  • A qualsevol centre sanitari públic o privat de Catalunya.
  • Al Departament de Salut (demanant cita prèviament al telèfon 93 227 29 00).
  • A les Oficines d'Atenció Ciutadana  (demanant cita prèviament).
  • Des de qualsevol notaria si s'ha optat per aquesta via de formalització del document 
 
 
Eines personals