A Catalunya tothom té garantida l'atenció sanitària

El 3 d’agost de 2012, el Govern de l’estat va aprovar el Reial decret 1192/2012 pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut. Un Reial decret  que va introduir un canvi important en la cobertura de l’atenció sanitària a la població.

A Catalunya, tothom té garantida l'atenció sanitària.

 

Eines personals