Carta de Drets i Deures

Nova carta de drets i deures


La nova Carta de drets i deures de la ciutadania sobre salut i atenció sanitària contempla el dret a planificar decisions anticipades i a participar i rebre educació en salut. És un document que actualitza l’elaborat el 2001 i situa les persones com a element central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d’igualtat i d’accés a la informació com a eixos vertebradors. El text és resultat d’un procés participatiu en què el Departament i el CatSalut van recollir i consensuar aportacions dels diversos sectors i col·lectius que representen la societat, els professionals, entitats proveïdores i usuaris del sistema, entre aquests agents hi ha el Consorci de Salut i Social de catalunya (CSC) que gestiona el CIS Cotxeres. En total, la carta recull prop d’un centenar de drets i obligacions distribuïts en deu àmbits i suposa un contracte social entre les persones i el sistema sanitari català.


Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària

Vídeo sobre els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària

Eines personals