Donació d'òrgans

La donació d'òrgans és una decisió voluntària, un acte d’altruisme en què una persona decideix que un cop esdevingui cadàver li siguin extrets un o diversos òrgans del seu cos per donar-los a persones malaltes que es troben en llistes d'espera per rebre un trasplantament. En alguns casos es pot fer la donació en vida, encara que el més comú és fer la donació perquè es faci realitat quan arribi la fi de la vida.

La donació d'òrgans humans requereix que la persona donant manifesti la seva voluntat. La Llei (Llei 30/1979, de 27 d'octubre) exigeix, a més, que es donin els requisits següents:

  • L’acte ha de ser altruista.
  • La donació ha de ser gratuïta.
  • La donació no ha perseguir el lucre. 
  • S’ha de garantir l’anonimat. 
 
Al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya podeu ampliar aquesta informació
 
Eines personals