Codi ètic CIS Cotxeres

CIS Cotxeres és un projecte assistencial que té la missió de Millorar la salut dels ciutadans amb un model integral i sostenible. Per la natura dels dispositius assistencials que conté s’ha proposat la visió d’esdevenir el centre de referència a Barcelona de l’atenció integral a la cronicitat.

Assumint com a propis el conjunt de valors del grup, CIS cotxeres es compromet en la vocació de servei públic exercida amb transparència, a més del desenvolupament de valors personals que hauran de guiar la conducta dels professionals en la seva prestació: 

Humilitat: ser conscients i treballar les limitacions pròpies  

Entusiasme: com a visió positiva del projecte  

Honestedat: dirigir les decisions i accions al bé comú

Humanitat: entesa com a respecte i proximitat vers les persones

Lleialtat: entesa com el respecte i fidelitat als principis propis i als dels altres   

Coherència: dir el que penses i fer el que dius

Responsabilitat: acomplir els deures i obligacions amb diligència

Compromís: desplegar les capacitats per a allò que se’ns confia 

Promoció de la cooperació i el treball en equip: contemplant l’opinió dels altres, el diàleg i enfocant la presa de decisions vers el consens i l’assoliment dels objectius comuns 

 
 
 
Eines personals