Equip Directiu


Verònica Ferrer

Directora 

Mª Dolors Gallardo

Cap d'Administració i Gestions operatives

Raquel García De la Hera

Coordinadora Atenció Primària 

Laura De la Cal

Coordinadora Atenció Intermèdia

Eines personals