Un model basat en la Integració

Un model basat en la Integració

El CIS Cotxeres forma part de l'àrea Integral de Salut Barcelona Nord

La integració de l'atenció primària de salut  amb el centre d'urgències, el servei de rehabilitació, els dos dispositius de salut mental ambulatoris i el centre sociosanitari, comptant també amb el servei de suport al diagnòstic (laboratori d'anàlisis clíniques i d'imatge), permeten fer front a reptes assistencials d'importància.

Alguns dels principals objectius del centre són:  l'assoliment d'un alt nivell de resolució, la continuïtat assistencial i el desenvolupament de programes específics com l'atenció al pacient fràgil i a la dependència.

Eines personals