Origen del Centre Integral de Salut Cotxeres

L'1 de juny del 2005, el Servei Català de la Salut, ens responsable de l'atenció sanitària de cobertura pública a Catalunya i el Consorci Hospitalari de Catalunya (actualment, CSC) van signar un conveni de col·laboració per impulsar el pacte per la millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona. En funció d'aquest pacte, el Consorci esdevé el promotor de la construcció de l'edifici i posterior gestor dels serveis d'atenció primària, sociosanitària, rehabilitació i urgències del Centre Integral de Salut Cotxeres.

L'Ajuntament de Barcelona va aportar el terreny de les antigues Cotxeres de Borbó i és l'entitat  responsable dels equipaments cívics del Complex: un casal de gent gran i una biblioteca.

 

Eines personals