Memòries

Última Memòria

Podeu consultar la Memòria 2020, que recull l'activitat duta a terme al Centre Integral de Salut Cotxeres.

 

Anys anteriors

Memòria 2011 >>>

Memòria 2012 >>>

Memòria 2013 >>>

Memòria 2014 >>>

Memòria 2015 >>>

Memòria 2016 >>>

Memòria 2017 >>>

Memòria 2018 >>>

Memòria 2019 >>>

Altres documents:

Diagnòstic de Salut Comunitària Barcelona ABS 8J - Cotxeres>>>

Eines personals