Informació corporativa

Informació corporativa

Un nou concepte d'atenció a la salut

El Centre Integral de Salut Cotxeres és un dispositiu de proximitat, que encaixa amb les necessitats expressades pels veïns del territori, i que neix d'un nou enfocament assistencial d'atenció integral a la salut.

 

Eines personals